فهرست بستن

برچسب: TIROS-1

ناسا به گروه ویژه کاخ سفید برای مقابله با بحران های آب و هوایی پیوست

ناسا به کارگروه ملی اقلیم کاخ سفید پیوست که گام دیگری در ادامه مطالعه آژانس درباره تغییرات آب و هوا و گرم شدن کره زمین است. در روز 8 اسفند (27 ژانویه)، رئیس جمهور جو بایدن دستور اجرایی را صادر کرد که جزئیات کارهای گروه ویژه ملی آب و هوا را مشخص می کرد. در روز 28 اسفند (18 مارس)، ناسا اعلام کرد که به این گروه ویژه پیوست که طبق دستورالعمل های اجرایی سازماندهی و ادامه رویکرد دولت برای مبارزه با بحران آب و هوا را تسهیل می کند. بیانیه مدیر موسسه گودارد ناسا درباره پیوستن این سازمان …منبع خبر