هواپیمای خورشیدی زفیر رکورد طولانی ترین پرواز را شکست

هواپیمای مبتنی بر انرژی خورشیدی ایرباس رکورد طولانی ترین پرواز بدون توقف را شکست.

هواپیمای زِفیر اس ( Zephyr S ) در ۱۱ جولای (۲۰ تیر ماه) از باند فرودگاهی در آریزونا برخواست و به مدت ۲۵ روز و ۲۳ ساعت و ۵۷ دقیقه به پرواز ادامه داد. سال ها پیش نسخه اولیه ای از زفیر اس توانسته بود به مدت ۱۱ روز به پرواز مستمر ادامه دهد.

زفیر اس به پنل های خورشیدی مجهز شده که انرژی مورد نیاز برای چرخش دو موتور آن را فراهم می کنند. در شب ها نیز از انرژی ذخیره شده در باتری ها استفاده می شود. به این ترتیب این هواپیمای بدون سرنشین برای پرواز تنها به نور خورشید وابسته است.

زفیر

بنا بر گزارش ایرباس زفیر اس به ارتفاع ۷۰ هزار پایی دست یافته؛ میزانی که بالاتر از ارتفاع معمول ترافیک هوایی است. تنها هواپیمای غیر نظامی که در چنین ارتفاعی پرواز می کرد کنکورد بود و البته در بین هواپیماهای غیر نظامی هم تنها U2 و SR-71 Blackbird امکان پرواز در این ارتفاع را داشتند.

طول دو بال زفیر اس در مجموع ۲۵ متر است. این هواپیما کمتر از ۷۵ کیلوگرم وزن دارد و می تواند تا ۵ برابر وزن خود را حمل کند. هواپیمای خورشیدی ایرباس در کارخانه ای در فارنبورو انگلستان ساخته شده و از فیبرهایی به نازکی موی انسان تشکیل شده است.

زفیر اس به گونه ای طراحی شده که برای مدت طولانی به پرواز ادامه دهد و در آینده هدف این است که برای ماه ها در آسمان باقی بماند. به همین دلیل ایرباس از آن با عنوان «نه کاملاً هواپیما و نه کاملاً ماهواره» یاد می کند و در واقع لقب «شبه ماهواره» را به زفیر اس داده است.

زفیر

زفیر قرار است برای شرکت ها خدمات ماهواره ای را با قیمت ارسال ارزان تر نسبت به دیگر گزینه های فضایی فراهم کند. اولین مشتری نیز از همین حالا مشخص است: وزارت دفاع بریتانیا.

بنا بر اعلام ایرباس، این هواپیمای خورشیدی می تواند در زمینه های متنوعی از جمله مأموریت های شناسایی، نظارت دریایی، مأموریت های گشت مرزی، ارتباطات، مدیریت بحران ها، امداد، نظارت بر آتش سوزی های گسترده و نشتی نفت کاربرد داشته باشد.

Let’s block ads! (Why?)

بازدید: 10

هواپیمای خورشیدی زفیر رکورد طولانی ترین پرواز را شکست

هواپیمای مبتنی بر انرژی خورشیدی ایرباس رکورد طولانی ترین پرواز بدون توقف را شکست.

هواپیمای زِفیر اس ( Zephyr S ) در ۱۱ جولای (۲۰ تیر ماه) از باند فرودگاهی در آریزونا برخواست و به مدت ۲۵ روز و ۲۳ ساعت و ۵۷ دقیقه به پرواز ادامه داد. سال ها پیش نسخه اولیه ای از زفیر اس توانسته بود به مدت ۱۱ روز به پرواز مستمر ادامه دهد.

زفیر اس به پنل های خورشیدی مجهز شده که انرژی مورد نیاز برای چرخش دو موتور آن را فراهم می کنند. در شب ها نیز از انرژی ذخیره شده در باتری ها استفاده می شود. به این ترتیب این هواپیمای بدون سرنشین برای پرواز تنها به نور خورشید وابسته است.

زفیر

بنا بر گزارش ایرباس زفیر اس به ارتفاع ۷۰ هزار پایی دست یافته؛ میزانی که بالاتر از ارتفاع معمول ترافیک هوایی است. تنها هواپیمای غیر نظامی که در چنین ارتفاعی پرواز می کرد کنکورد بود و البته در بین هواپیماهای غیر نظامی هم تنها U2 و SR-71 Blackbird امکان پرواز در این ارتفاع را داشتند.

طول دو بال زفیر اس در مجموع ۲۵ متر است. این هواپیما کمتر از ۷۵ کیلوگرم وزن دارد و می تواند تا ۵ برابر وزن خود را حمل کند. هواپیمای خورشیدی ایرباس در کارخانه ای در فارنبورو انگلستان ساخته شده و از فیبرهایی به نازکی موی انسان تشکیل شده است.

زفیر اس به گونه ای طراحی شده که برای مدت طولانی به پرواز ادامه دهد و در آینده هدف این است که برای ماه ها در آسمان باقی بماند. به همین دلیل ایرباس از آن با عنوان «نه کاملاً هواپیما و نه کاملاً ماهواره» یاد می کند و در واقع لقب «شبه ماهواره» را به زفیر اس داده است.

زفیر

زفیر قرار است برای شرکت ها خدمات ماهواره ای را با قیمت ارسال ارزان تر نسبت به دیگر گزینه های فضایی فراهم کند. اولین مشتری نیز از همین حالا مشخص است: وزارت دفاع بریتانیا.

بنا بر اعلام ایرباس، این هواپیمای خورشیدی می تواند در زمینه های متنوعی از جمله مأموریت های شناسایی، نظارت دریایی، مأموریت های گشت مرزی، ارتباطات، مدیریت بحران ها، امداد، نظارت بر آتش سوزی های گسترده و نشتی نفت کاربرد داشته باشد.

Let’s block ads! (Why?)

بازدید: 7

هواپیمای خورشیدی زفیر رکورد طولانی ترین پرواز را شکست

هواپیمای مبتنی بر انرژی خورشیدی ایرباس رکورد طولانی ترین پرواز بدون توقف را شکست.

هواپیمای زِفیر اس ( Zephyr S ) در ۱۱ جولای (۲۰ تیر ماه) از باند فرودگاهی در آریزونا برخواست و به مدت ۲۵ روز و ۲۳ ساعت و ۵۷ دقیقه به پرواز ادامه داد. سال ها پیش نسخه اولیه ای از زفیر اس توانسته بود به مدت ۱۱ روز به پرواز مستمر ادامه دهد.

زفیر اس به پنل های خورشیدی مجهز شده که انرژی مورد نیاز برای چرخش دو موتور آن را فراهم می کنند. در شب ها نیز از انرژی ذخیره شده در باتری ها استفاده می شود. به این ترتیب این هواپیمای بدون سرنشین برای پرواز تنها به نور خورشید وابسته است.

زفیر

بنا بر گزارش ایرباس زفیر اس به ارتفاع ۷۰ هزار پایی دست یافته؛ میزانی که بالاتر از ارتفاع معمول ترافیک هوایی است. تنها هواپیمای غیر نظامی که در چنین ارتفاعی پرواز می کرد کنکورد بود و البته در بین هواپیماهای غیر نظامی هم تنها U2 و SR-71 Blackbird امکان پرواز در این ارتفاع را داشتند.

طول دو بال زفیر اس در مجموع ۲۵ متر است. این هواپیما کمتر از ۷۵ کیلوگرم وزن دارد و می تواند تا ۵ برابر وزن خود را حمل کند. هواپیمای خورشیدی ایرباس در کارخانه ای در فارنبورو انگلستان ساخته شده و از فیبرهایی به نازکی موی انسان تشکیل شده است.

زفیر اس به گونه ای طراحی شده که برای مدت طولانی به پرواز ادامه دهد و در آینده هدف این است که برای ماه ها در آسمان باقی بماند. به همین دلیل ایرباس از آن با عنوان «نه کاملاً هواپیما و نه کاملاً ماهواره» یاد می کند و در واقع لقب «شبه ماهواره» را به زفیر اس داده است.

زفیر

زفیر قرار است برای شرکت ها خدمات ماهواره ای را با قیمت ارسال ارزان تر نسبت به دیگر گزینه های فضایی فراهم کند. اولین مشتری نیز از همین حالا مشخص است: وزارت دفاع بریتانیا.

بنا بر اعلام ایرباس، این هواپیمای خورشیدی می تواند در زمینه های متنوعی از جمله مأموریت های شناسایی، نظارت دریایی، مأموریت های گشت مرزی، ارتباطات، مدیریت بحران ها، امداد، نظارت بر آتش سوزی های گسترده و نشتی نفت کاربرد داشته باشد.

Let’s block ads! (Why?)

بازدید: 14

هواپیمای خورشیدی زفیر رکورد طولانی ترین پرواز را شکست

هواپیمای مبتنی بر انرژی خورشیدی ایرباس رکورد طولانی ترین پرواز بدون توقف را شکست.

هواپیمای زِفیر اس ( Zephyr S ) در ۱۱ جولای (۲۰ تیر ماه) از باند فرودگاهی در آریزونا برخواست و به مدت ۲۵ روز و ۲۳ ساعت و ۵۷ دقیقه به پرواز ادامه داد. سال ها پیش نسخه اولیه ای از زفیر اس توانسته بود به مدت ۱۱ روز به پرواز مستمر ادامه دهد.

زفیر اس به پنل های خورشیدی مجهز شده که انرژی مورد نیاز برای چرخش دو موتور آن را فراهم می کنند. در شب ها نیز از انرژی ذخیره شده در باتری ها استفاده می شود. به این ترتیب این هواپیمای بدون سرنشین برای پرواز تنها به نور خورشید وابسته است.

زفیر

بنا بر گزارش ایرباس زفیر اس به ارتفاع ۷۰ هزار پایی دست یافته؛ میزانی که بالاتر از ارتفاع معمول ترافیک هوایی است. تنها هواپیمای غیر نظامی که در چنین ارتفاعی پرواز می کرد کنکورد بود و البته در بین هواپیماهای غیر نظامی هم تنها U2 و SR-71 Blackbird امکان پرواز در این ارتفاع را داشتند.

طول دو بال زفیر اس در مجموع ۲۵ متر است. این هواپیما کمتر از ۷۵ کیلوگرم وزن دارد و می تواند تا ۵ برابر وزن خود را حمل کند. هواپیمای خورشیدی ایرباس در کارخانه ای در فارنبورو انگلستان ساخته شده و از فیبرهایی به نازکی موی انسان تشکیل شده است.

زفیر اس به گونه ای طراحی شده که برای مدت طولانی به پرواز ادامه دهد و در آینده هدف این است که برای ماه ها در آسمان باقی بماند. به همین دلیل ایرباس از آن با عنوان «نه کاملاً هواپیما و نه کاملاً ماهواره» یاد می کند و در واقع لقب «شبه ماهواره» را به زفیر اس داده است.

زفیر

زفیر قرار است برای شرکت ها خدمات ماهواره ای را با قیمت ارسال ارزان تر نسبت به دیگر گزینه های فضایی فراهم کند. اولین مشتری نیز از همین حالا مشخص است: وزارت دفاع بریتانیا.

بنا بر اعلام ایرباس، این هواپیمای خورشیدی می تواند در زمینه های متنوعی از جمله مأموریت های شناسایی، نظارت دریایی، مأموریت های گشت مرزی، ارتباطات، مدیریت بحران ها، امداد، نظارت بر آتش سوزی های گسترده و نشتی نفت کاربرد داشته باشد.

Let’s block ads! (Why?)

بازدید: 16

حمایت از پلمب ایرانی؛ دفتر تپسی در ارومیه بسته می‌شود

tap30 800x450 - حمایت از پلمب ایرانی؛ دفتر تپسی در ارومیه بسته می‌شود

تاکسی‌های آنلاین در سال حمایت از کالای ایرانی با مشکلات عجیبی روبه‌رو شده‌اند و روزی نیست که خبر پلمب شدن دفاتر اسنپ و تپسی به گوش نرسد. آخرین مورد، مربوط به پلمب دفتر تپسی در ارومیه است؛ اتفاقی که با یک ضرب‌العجل همراه بوده و کمتر از ۲۴ ساعت به اجرایی شدن آن باقی مانده. اما سرچشمه این اتفاقات و محدودسازی تاکسی‌های اینترنتی چیست؟

«هومن دمیرچی»، معاون عملیات، عضو هیات مدیره و هم‌موسس تپسی در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید تاکنون شهری وجود نداشته که تپسی وارد آن شود و دفتر پلمب نشود. او خبر می‌دهد شهرداری‌ها که تاکسیرانی را در زیرمجموعه خود دارند، تاکسی‌های آنلاین را رقیب مستقیم خود می‌دانند: «به همین دلیل از ناآگاهی محلی استفاده می‌کنند و با دادستان‌ها وارد صحبت می‌شوند. همین موضوع باعث می‌شود تا به محض ورود ما به شهر جدید، این اتفاق تکرار و دفاتر ما پلمب شود.»

دمیرچی اشاره می‌کند مشکلی که برای تپسی در ارومیه پیش آمده هم دقیقاً همین است: «عملاً اتفاقی که افتاده این است که شهرداری با دادستان وارد مذاکره می‌شود و دادستان هم به پلیس امکان حکم پلمب می‌دهد. تلاش کردیم مطابق با روالی که همه‌جا انجام داده‌ایم، با استناد به قوانین و نامه‌‌ای که دادستان کل کشور داده و می‌گوید که مرجع صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است، صحبت کنیم؛ معمولاً در شهرها با ارائه این مدارک مشکل حل می‌شود اما در ارومیه، دفتر دادستان دیگر ما را نمی‌پذیرد و می‌گوید هر وقت مجوز گرفتید برگردید.»

در واقع به تپسی گفته شده است که باید از شهرداری ارومیه مجوز دریافت کند؛ این در حالیست که بحث دریافت مجوز برای تاکسی‌های آنلاین از سوی شهرداری، مدت‌ها مختومه بود و حالا دوباره با لایحه پیشنهادی وزارت کشور، که هنوز در رابطه با آن تصمیم‌گیری نشده، مطرح شده است. معاون عملیات تپسی در همین رابطه می‌گوید: «شهرداری می‌تواند بر کار ما نظارت کند اما این نظارت، تعریف و چارچوب دارد. معنی‌اش هم این نیست که باید مجوزی موازی از شهرداری بگیریم و این مورد در نامه دادستان کل کشور نیز تصریح شده است.»

دمیرچی در گفتگو با دیجیاتو تعداد رانندگان فعال در ارومیه را ۱۰ هزار نفر عنوان می‌کند و این احتمال را نیز مطرح می‌کند که با پلمب شدن دفتر تپسی، این تعداد افراد، علاوه بر چند ده نیروی مستقیم عملیاتی از کار بی‌کار شوند. او در پاسخ به این پرسش که آیا با پلمب شدن دفتر اجازه کار به شکل نرم‌افزاری هم از تپسی سلب می‌شود یا خیر گفت: «سرویس ما صرفاً متکی به نرم‌افزار نیست و به پاسخگویی عملیاتی و پشتیبانی حضوری نیاز داریم. زمانی که دفتری نداشته باشیم و از طرفی نتوانیم راننده جدیدی وارد سیستم کنیم، دیگر نمی‌توانیم سرویس مناسبی در اختیار مسافر قرار دهیم.»

تعطیلی تپسی در ارومیه در حالی اتفاق می‌افتد که این تاکسی اینترنتی از زمستان سال گذشته در این شهر حضور داشته و شهروندان در این بازه زمانی به خدماتی که از تاکسی‌های آنلاین دریافت می‌کردند، عادت کرده‌اند.

Let’s block ads! (Why?)

بازدید: 20