فهرست بستن

ماه: بهمن ۱۳۹۶

جریان‌های زمین گرمایی منجر به ذوب تدریجی یخچال های گرینلند می‌شوند

پژوهشگران با اندازه‌گیری‌های دقیق خود موفق به محاسبه‌ی میزان انرژی از دست رفته‌ی زمین ‌گرمایی در نواحی شمال شرقی گرینلند شده‌اند. این نواحی منجمد، در… بازدیدها: 0

you're currently offline