فهرست بستن

رده‌بندی بهترین اپراتورهای تلفن همراه بر اساس تعداد شکایت‌ها در نیمه اول سال 98

بهترین اپراتورهای تلفن همراه در نیمه نخست سال 98 از حیث تعداد شکایت در 10 دسته نظیر آنتن‌دهی، خدمات مالکیت و سیم کارت، ترابردپذیری و ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفته‌اند که نتایج این بررسی را در ادامه مشاهده می‌کنید.

بر اساس گزارش‌هایی که سازمان تنظیم مقررات منتشر کرده است، مشترکان در 16 مورد مختلف از 3 اپراتور برتر در سامانه 195 شکایت کرده‌اند که بشترین شکایت مشترکان به 10 موضوع مهم شامل حوزه‌های عدم آنتن‌دهی، مشکلات مالی و تعرفه، ترابردپذیری، سامانه 800، ارزش افزوده، خدمات مالکیت و سیم کارت، پیامک متنی، پشتیبانی و ارائه خدمات بسته‌های ترکیبی و کیفیت مکالمه مربوط می‌شود. در ادامه تعداد شکایت هر اپراتور را به نسبت تعداد مشترکان آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم تا عملکرد آنها در بازه نیمه نخست سال 98 مشخص شود.

طبق آمار، در نیمه نخست سال 98 حدود 13 هزار و 700 شکایت علیه اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل در سامانه 195 رگولاتوری به ثبت رسیده است. در این بازه زمانی، حدود 8 هزار و 400 شکایت علیه اپراتور همراه اول، 4 هزار و 400 شکایت علیه اپراتور ایرانسل و حدود 950 شکایت علیه اپراتور رایتل ثبت شده است. لازم به ذکر است که تعداد شکایت از اپراتور معیاری برای مقایسه عملکرد آنها محسوب نمی‌شود؛ زیرا تعداد مشترکان هر کدام از آنها با یکدیگر متفاوت است؛ برای مثال باید بگوییم تعداد مشترکان اپراتور رایتل از ایرانسل و همراه اول بسیار کمتر است و به همین دلیل این اپراتور نسبت به دو اپراتور دیگر دارای تعداد شکایت کمتری است.

بر اساس آخرین آماری که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی منتشر شده است، در کشور حدود 60 میلیون و 800 هزار سیم کارت فعال اپراتور همراه اول وجود دارد، این میزان برای ایرانسل حدود 50 میلیون سیم کارت و برای اپراتور رایتل نیز 5 میلیون و 200 هزار سیم کارت اعلام شده است. از این رو برای اینکه عملکرد اپراتورها را مورد بررسی قرار دهیم، باید تعداد شکایت‌هایی که علیه این اپراتور به ثبت رسیده است را با تعداد مشترکان فعال آنها نسبت‌بندی کنیم. این اپراتورها بر اساس این بررسی در موضوع‌های مختلفی نمراتی به دست آوردند که این نمرات از نسبت تعداد شکایت و تعداد کل مشترکان تهیه شده است. با مقایسه نمرات هر یک از اپراتور می‌توان بهترین اپراتورهای تلفن همراه در نیمه نخست سال 98 را مشخص کرد یا متوجه خواهیم شد کدام اپراتور عملکرد بهتری را ارائه داده است. در انتهای مطلب جدول مقایسه‌ای اپراتورها را مشاهده خواهید کرد.

بررسی عملکرد بهترین اپراتورهای تلفن همراه کشور

کدام اپراتور آنتن‌دهی بهتری ارائه می‌دهد؟

حدود 4 هزار شکایت برای بخش کیفیت آنتن‌دهی تلفن همراه در سامانه 195 به ثبت رسیده است که به خوبی نشان می‌دهد اگر مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در این زمینه با مشکل مواجه شوند، از اپراتور خود در سامانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شکایت می‌کنند. از این تعداد شکایت، حدود 1 هزار و 60 شکایت علیه اپراتور ایرانسل، حدود 2 هزار و 820 شکایت علیه اپراتور همراه اول و 90 شکایت نیز علیه اپراتور رایتل به ثبت رسیده است، تعداد نمرات منفی سه اپراتور برتر تلفن همراه در بخش آنتن‌دهی بیانگر این موضوع است که اپراتور رایتل بهترین کیفیت آنتن‌دهی را دارد؛ زیرا در این بررسی رایتل 153 نمره نفی، ایرانسل 177 نمره منفی و همراه اول نیز 386 نمره منفی را به دست آورده است. به بیانی دیگر باید بگوییم، مشترکان اپراتور همراه اول از نظر آنتن‌دهی بیشترین نارضایتی را داشتند. گفتنی است محل هر کدام از این شکایت‌ها متفاوت بوده و احتمال دارد در شهرهای مختلف شرایط آنتن‌دهی اپراتورها نیز متفاوت باشد.

کدام اپراتور خدمات مالکیت و سیم کارت بهتری ارائه می‌دهد؟

با توجه به گزارش‌هایی که توسط سازمان تنظیم مقررات منتشر شده است، پس از موضوع آنتن‌دهی، بیشترین شکایت به حوزه خدمات مالکیت و سیم کارت مربوط می‌شود. مشکلات این بخش شامل تغییر مالکیت سیم کارت‌ها، صدور سیم کارت جدید یا واگذار کردن شماره‌های قدیمی و غیرفعال به مشترکان جدید است. طبق گزارش رگولاتوری، در نیمه نخست سال 98 حدود 2 هزار و 200 شکایت در حوزه خدمات مالکیت و سیم کارت علیه 3 اپراتور موبایل کشور به ثبت رسیده است که در این حوزه بیشترین نمره منفی به اپراتور رایتل تعلق دارد و تعداد نمره منفی آن 738، تعداد نمره منفی همراه اول 125 و تعداد نمره منفی ایرانسل نیز 142 به دست آمده است. به بیانی دیگر رایتل در حوزه خدمات مالکیت و سیم کارت بدترین عملکرد را داشته است و در رتبه بعدی ایرانسل قرار دارد و در این میان همراه اول در حوزه خدمات مالکیت و سیم کارت بهترین عملکرد را داشته است.

کدام اپراتور در حوزه ارسال پیامک کمترین مشکل را داشته است؟

حوزه پیامک متنی از لحاظ تعداد شکایات ثبت شده در ردیف سوم سامانه 195 قرار گرفته است. گزارش رگولاتوری به خوبی نشان می‌دهد در نیمه نخست سال 98 حدود 2 هزار و 170 شکایت در این حوزه علیه اپراتورهای تلفن همراه ثبت شده است. از شکایت‌های حوزه پیامک متنی می‌توان به عدم ارسال یا دریافت پیامک اشاره کرد که از تعداد شکایت‌های ثبت شده، سهم اپراتور ایرانسل 960 شکایت، اپراتور همراه اول 1 هزار و 130 شکایت و حدود 80 شکایت نیز سهم رایتل است. با توجه به نسبت تعداد شکایت و تعداد مشترکان هر اپراتور، اپراتور ایرانسل بیشترین نمره منفی را در حوزه پیامک متنی کسب کرده است و با 160 نمره منفی دارای بدترین عملکرد بوده است. اپراتور رایتل نیز با کسب 133 نمره منفی بهترین عملکرد را داشته و سهم اپراتور همراه اول نیز 155 بوده است. لازم به ذکر است اپراتورها در این بخش نمره منفی بسیار نزدیکی دریافت کردند.

کدام اپراتور پشتیبانی بهتری دارد؟

بسیاری از مشترکان اپراتورهای تلفن همراه برای پیگیری مشکلات خود با مرکز پشتیبانی اپراتور تماس می‌گیرند. در همین راستا حدود 1 هزار و 800 شکایت در حوزه پشتیبانی و ارائه خدمات به ثبت رسیده است که از این تعداد سهم همراه اول از شکایات 1 هزار و 50، سهم ایرانسل 590 شکایت و سهم رایتل نیز 180 شکایت بود که تمامی این شکایات در سامانه 195 سازمان تنظیم مقررات به ثبت رسیده‌اند. با توجه به میزان مشترکان هر اپراتور تلفن همراه، باید بگوییم اپراتور رایتل در این میان بدترین عملکرد را داشته است. در این بخش تعداد نمره منفی رایتل 293، اپراتور همراه اول 144 نمره منفی و تعداد نمره منفی ایرانسل نیز 98 بوده که نشان می‌دهد اپراتور ایرانسل در ارائه خدمات پشتیبانی بهترین عملکرد را داشته است.

کدام اپراتور مشکلات مالی و تعرفه‌ای کمتری دارد؟

چهار‌ پنجم مشکلات حوزه مالی و تعرفه‌ای به اپراتور همراه اول اختصاص دارد. اگر یادتان باشد، اپراتور همراه اول در ابتدای سال با اشتباه فنی در سیستم صدور قبض با اعتراض مشترکان خود مواجه شد. از این رو چنین موضوعی در گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات نیز انعکاس پیدا کرده است و به همین دلیل از 1 هزار و 350 شکایتی که در حوزه مشکلات مالی و تعرفه‌ای به ثبت رسیده است، 1 هزار و 90 شکایت علیه همراه اول، 230 شکایت علیه ایرانسل و 30 شکایت نیز علیه اپراتور رایتل به ثبت رسیده است. با توجه به نسبت تعداد مشترکان و تعداد شکایت هر اپراتور باید بگوییم اپراتور همراه اول 149 نمره منفی به دست آورده و به همین دلیل بدترین عملکرد را در این بخش داشته است. در ادامه اپراتور رایتل 52 نمره منفی کسب کرده و سهم ایرانسل نیز 39 نمره منفی بوده و به همین دلیل عنوان بهترین عملکرد به این اپراتور اختصاص پیدا می‌کند.

کدام اپراتور ترابردپذیری آسان‌تری دارد؟

حوزه شرایط ترابرد سیم کارت میان اپراتورها یکی دیگر از موضوعاتی است که باعث شکایت مشترکان علیه اپراتورها شده است. در این حوزه حدود 640 شکایت به ثبت رسیده که سهم ایرانسل 290 شکایت، سهم همراه اول 260 شکایت و سهم رایتل نیز 90 شکایت بوده است. با توجه به نسبیت تعداد مشترک و تعداد شکایت اپراتورها، متوجه می‌شویم رایتل بدترین وضعیت را داشته است، به گونه‌ای که این اپراتور 158 نمره منفی به دست آورده و با رقبای خود اختلاف زیادی دارد. سهم ایرانسل 48 نمره بوده است و همراه اول نیز با کسب 35 نمره در این حوزه بهترین عملکرد را داشته است.

کدام اپراتور پیامک‌های تبلیغاتی کمتری دارد؟

از تابستان شکایت مربوط به ارزش افزوده نیز به سامانه 195 افزوده شده است. چنین موضوعی در کنار شکایت‌هایی که در حوزه سامانه 800 به ثبت رسیده است، به خوبی نشان می‌دهد کدام اپراتورها با پیامک‌های تبلیغاتی خود مزاحمت‌های بیشتری را برای مشترکان خود به همراه داشت است. سامانه 800 روشی است که مشترکان می‌توانند از دست پیامک‌های تبلیغاتی و سامانه‌های ارزش افزوده خلاصی پیدا کنند و با همین هدف نیز راه‌اندازی شده است. با بررسی گزارش‌های رگولاتوری متوجه می‌شویم که در نیمه نخست سال 98 حدود 200 شکایت در حوزه ارزش افزوده و حدود 350 شکایت نیز در حوزه سامانه 800 ثبت شد که به طور کلی حدود 550 شکایت در خصوص پیامک‌های تبلیغاتی به ثبت رسیده است.

از 550 شکایت ثبت شده، حدود 440 شکایت به اپراتور همراه اول، 98 شکایت به اپراتور ایرانسل و فقط 6 شکایت علیه اپراتور رایتل بوده است. با توجه به نسبیت تعداد مشترکان و تعداد شکایت باید بگوییم همراه اول 60 نمره منفی را کسب کرده و نسبت به دو اپراتور دیگر در بدترین وضعیت قرار دارد. ایرانسل نیز 17 نمره منفی را کسب کرده و اپراتور رایتل با کسب 10 نمره منفی در این حوزه بهترین عملکرد را داشته است.

کدام اپراتور بسته‌های ترکیبی به‌صرفه‌تری را ارائه می‌کند؟

حوزه بسته‌های ترکیبی از مواردی چون اینترنت، پیامک و مکالمه تشکیل شده است. مشترکان در این حوزه حدود 513 شکایت علیه اپراتورهای موبایل به ثبت رسانده‌اند. از این تعداد 123 شکایت علیه ایرانسل، 365 شکایت علیه اپراتور همراه اول و 25 شکایت نیز علیه اپراتور رایتل به ثبت رسیده است. با توجه به نسبیت تعداد مشترکان و شکایت، اپراتور همراه اول با کسب 50 نمره منفی در این حوزه بدترین عملکرد را ارائه داده است. اپراتور رایتل در این بخش 42 نمره منفی را کسب کرده و اپراتور ایرانسل نیز با کسب 21 نمره منفی در حوزه بسته‌های ترکیبی بهترین عملکرد را داشته است.

کدام اپراتور کیفیت مکالمه بهتری داشته است؟

در حوزه کیفیت مکالمه حدود 311 شکایت در سامانه 195 به ثبت رسیده است که از این تعداد، اپراتور همراه اول 240 شکایت، اپراتور ایرانسل حدود 70 شکایت و اپراتور رایتل فقط 2 شکایت را داشته است. از این رو اپراتور رایتل با کسب 3 نمره منفی در حوزه کیفیت مکاله بهترین عملکرد را داشته است. ایرانسل نیز با 12 نمره در جایگاه متوسطی قرار دارد، اما اپراتور همراه اول با کسب 33 نمره منفی بدترین عملکرد را داشته است.

عملکرد کدام اپراتور بهتر بوده است؟

با بررسی عملکرد اپراتورها در نیمه نخست سال 98 باید بگوییم، ایرانسل در حوزه‌های مختلف 730 نمره منفی را کسب کرده که بهترین عملکرد این بازه زمانی محسوب می‌شود. بر علیه این اپراتور حدود 1 هزار و 95 شکایت به ثبت سیده است. اپراتور همراه اول نیز با 1 هزار و 147 نمره منفی در جایگاه دوم از لحاظ عملکرد در این بازه زمانی قرار دارد. در نیمه نخست سال 98 از اپراتور همراه اول 2 هزار و 819 شکایت به ثبت رسیده است. اپراتور رایتل نیز 92 شکایت کسب کرده است، اما با توجه به مشترکان کم خود میزان نمره منفی آن به عدد 1 هزار و 588 رسیده و این اپراتور را در این بازه زمانی در وضعیت بدترین عملکرد قرار داده است.

جدول امتیازات بهترین اپراتورهای تلفن همراه

سنجه ایرانسل همراه اول رایتل
آنتن‌دهی 177- 386- 153-
کیفیت مکالمه 12- 33- 3-
ارائه بسته‌های ترکیبی 21- 50- 42-
پشتیبانی از مشترکان 98- 144- 293-
مشکلات مالی و تعرفه‌ای 39- 149- 52-
خدمات مالیکت و سیم کارت 142- 125- 738-
مشکلات در ارسال پیامک 160- 155- 133-
آسودگی در ترابردپذیری 48- 35- 158-
کاهش پیامک تبلیغاتی 17- 60- 10-
برآیند عملکرد بر اساس شاخه‌های 9 گانه اصلی فوق 714- -1137 1582-
برآیند عملکرد بر اساس تمامی شاخص‌ها 730- -1147 1588-

Let’s block ads! (Why?)

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

بازگشت به بالاي صفحه