شرایط و ضوابط استفاده

حضرت علی(ع) :

دوراندیشی، عاقبت نگری است و رایزنی با خردمندان.

امام علی علیه السلام :إِنَّکَ مُقَوَّمٌ بِاءَدَبِکَ فَزَیِّنْهُ بِالْحِلْمِ.
[همان(نمیدونم کدام!) ، ج ۳، ص ۵۷.]
تو با ادبت سنجیده مى شوى ؛ پس آن را با بردبارى زینت بخش .