فهرست بستن

برچسب: sign with Matik

کالباس و سوسیس

یه قانون نانوشته ولی جادویی در ادارجات هست که میگه: “اگر کارت پیش کارمند رده پایین راه نیفتاد مستقیم برو پیش رییسش” چه نامی بهتر از کالباس برای این قانون، call boss یعنی رییس را فرا بخوان.

ولی اگر موفق به ملاقات رییس و اخذ امضای طلایی نشدید پس(So) باید دنبال امضای سیستمی(SYSteMatic) باشید یعنی قانون سوسیس So+SYS که اکثراً از معاون بر می آید. read more