فهرست بستن

برچسب: معرفی مرورگر

با پنج جایگزین برتر گوگل کروم آشنا شوید

مرورگرها پنجره هایی هستند که با باز کردنشان جهان وب به رویمان گشوده می شود. تخت حکمرانی این جهان بزرگ نیز فعلا در انحصار گوگل و مرورگر کروم این شرکت است. آن ها با سرعت عجیبی در این محیط به پیش می روند و رقیبان خود را یک به یک از گردونه رقابت خارج می کنند. اما این دلیل نمی شود که دیگران دست از رقابت بکشند. گوگل پیوسته در حال تعقیب است و هر روز با چالش های جدیدی از سوی توسعه دهندگان دیگر رو به رو می شود. البته گوگل کروم با تمام محبوبیتش بی مشکل هم نیست …