فهرست بستن

برچسب: سیاهچاله 7 میلیارد سال نوری

اخترشناسان “ادغام دو سیاهچاله” را رصد کردند

اخترشناسان یک سیاهچاله “هیولا” را کشف کردند که 142 برابر پرجرم‌تر از خورشید بوده و نتیجه انرژی امواجی است که به هنگام ادغام دو سیاهچاله کوچک‌تر تولید شده است. محققان با استفاده از ردیاب‌های امواج گرانشی “ویرگو”(Virgo) و “لایگو”(LIGO) موج گرانشی را شناسایی کردند که در فاصله 7 میلیارد سال نوری از زمین قرار دارد. این موج گرانشی پر انرژی نتیجۀ برخورد و ادغام یک سیاهچاله به اندازه‌ای ۶۶ برابر خورشید با یک سیاهچاله بزرگتر که حدود ۸۵ برابر جرم خورشید است، میباشد. بنا به گفته محققان دانشگاه “موناش” که در این پژوهش حضور داشتند، این سیاهچاله جدید دو برابر …لینک منبع