با کشف این قارچ و باکتری پلاستیک خوار، آلودگی پلاستیکی از زمین رخت برمی‌بندد

گجت نیوز دانشمندان گونه‌های جدیدی از قارچ و باکتری پلاستیک خوار را در چین کشف کردند که می‌توانند نقش مهمی در رفع آلودگی زیست‌محیطی ایفا کنند. با تولید روزانه ۴۰۰ میلیون تن پلاستیک توسط بشر، آلودگی پلاستیکی امروزه یکی از مهم‌ترین چاالش‌های زیست‌محیطی دنیاست. برای مواجهه با این معضل، دانشمندان به فکر استفاده از قارچ …
ادامه ی نوشته با کشف این قارچ و باکتری پلاستیک خوار، آلودگی پلاستیکی از زمین رخت برمی‌بندد