برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام کارمزد و ابلاغ مدل جدید کارمزد

بانک مرکزی قصد اجرای اصلاح نظام کارمزد را دارد. در همین راستا، مدل جدید کارمزد بعد از حدود یک دهه به تایید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است. نظام کارمزدی حدود یک دهه است که با تغییری روبرو نشده است. در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی دست به اصلاح نظام کارمزد خرید زد. بااین‌حال این طرح …
ادامه ی نوشته برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام کارمزد و ابلاغ مدل جدید کارمزد