نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین از یک آزمون مهم دیگر سربلند بیرون آمد

اصل هم‌ارزی به‌عنوان یکی از مفاهیم بنیادین نظریه‌ی نسبیت عام انیشتین به‌تازگی سخت‌ترین آزمون خود را هم با موفقیت پشت سر گذاشته است. تیمی بین‌المللی از دانشمندان با استفاده از ماهواره‌ای مخصوص، شتاب جفت اجسام در حال سقوط آزاد را در مدار زمین اندازه‌گیری کرده‌اند و نتایج این آزمایش پنج ماهه نشان می‌دهد که شتاب …
ادامه ی نوشته نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین از یک آزمون مهم دیگر سربلند بیرون آمد