ارسال ایمیل های زمانبندی شده با کلی امکانات جدید به اپلیکیشن Outlook آمد

گجت نیوز به‌زودی امکان ارسال ایمیل های زمانبندی شده به‌همراه چندین قابلیت جدید و جذاب دیگر به اپلیکیشن Outlook اضافه می‌شود تا این سرویس ایمیل را کارآمدتر از گذشته کند. اوت‌لوک می‌خواهد ۸ قابلیت کاربردی و جدید را به اپلیکیشن خودش اضافه کند که حداقل ۳ تای آن‌ها مختص نسخه اندرویدی آن هستند. ماه آینده …
ادامه ی نوشته ارسال ایمیل های زمانبندی شده با کلی امکانات جدید به اپلیکیشن Outlook آمد