ایستگاه فضایی چین اکنون یک جنگل تمام عیار است

گجت نیوز براساس گزارشی جدید، ایستگاه فضایی چین اکنون قادر به تولید ۱۰۰ درصد اکسیژن مورد نیاز خود از طریق یک سیستم داخلی است. به‌نقل از یک مقام رسمی، ایستگاه فضایی چین که میزبان خدمه فضاپیمای شنزو ۱۵ است، اکنون می‌تواند با استفاده از سیستم احیای داخلی، ۱۰۰ درصد از اکسیژن مورد نیاز خود را …
ادامه ی نوشته ایستگاه فضایی چین اکنون یک جنگل تمام عیار است