سرنوشت انسان مثل دایناسورها؛ انقراض بشر در راه است؟

گجت نیوز انقراض موجودات زنده‌ی زمین نظیر دایناسورها در گذشته نیز اتفاق افتاده است و باید این مسئله را طبیعی برشمرد. عوامل بسیاری می‌توانند این فاجعه را بر سر راه گونه‌ی انسان نیز قرار دهند، اما در میان آنها برخورد سیارک یکی‌از اصلی‌ترین احتمالات است که می‌تواند انقراض بشر را به‌ارمغان بیاورد. بررسی سابقه حیات …
ادامه ی نوشته سرنوشت انسان مثل دایناسورها؛ انقراض بشر در راه است؟