آیا بیگ بنگ دومی رخ داده است؟

بیگ بنگ: تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ظرف یک ماه پس از بیگ بنگ، انفجار کیهانی دوم ممکن است “ماده تاریک” نامرئی را به وجود آورده باشد. به گزارش بیگ بنگ، کیهان‌شناسان در یک مطالعه جدید پیشنهاد کردند که “بیگ بنگ” ممکن است با سایه‌ای به نام “بیگ بنگ تاریک” همراه باشد که کیهان ما …
ادامه ی نوشته آیا بیگ بنگ دومی رخ داده است؟