رکوردشکنی خورشید مصنوعی چین ؛ جهان یک گام به منبع نامحدود انرژی پاک نزدیکتر شد!

رکوردشکنی خورشید مصنوعی چین با ۴۰۳ ثانیه فعالیت، بشر را یک قدم دیگر به تولید انرژی پاک نامحدود نزدیک کرده است. تاکنون رکوردهای بسیاری از این فناوری دیده‌ایم. توکاماک ابررسانای تجربی پیشرفته (EAST) یا همان خورشید مصنوعی چین موفق به ثبت یک رکورد جهانی با ۴۰۳ ثانیه فعالیت در یک عملیات پلاسمای طولانی محدودیت بالای …
ادامه ی نوشته رکوردشکنی خورشید مصنوعی چین ؛ جهان یک گام به منبع نامحدود انرژی پاک نزدیکتر شد!