شیلی رسما اسکن آسمان جنوب را آغاز کرد

آرایه تلسکوپی جدید به نام BlackGEM در رصدخانه لاسیلا در رصدخانه جنوبی اروپا (ESO) در شیلی رسما اسکن آسمان جنوب را آغاز کرده و به دنبال منابع امواج گرانشی است. به گزارش سیناپرس، امواج گرانشی موج‌هایی در فضا-زمان هستند که در اثر پدیده‌های فضایی خشن و پرانرژی، مانند برخورد سیاه‌چاله‌ها یا ستاره‌های نوترونی، یا ستارگان …
ادامه ی نوشته شیلی رسما اسکن آسمان جنوب را آغاز کرد

آیا بیگ بنگ دومی رخ داده است؟

بیگ بنگ: تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ظرف یک ماه پس از بیگ بنگ، انفجار کیهانی دوم ممکن است “ماده تاریک” نامرئی را به وجود آورده باشد. به گزارش بیگ بنگ، کیهان‌شناسان در یک مطالعه جدید پیشنهاد کردند که “بیگ بنگ” ممکن است با سایه‌ای به نام “بیگ بنگ تاریک” همراه باشد که کیهان ما …
ادامه ی نوشته آیا بیگ بنگ دومی رخ داده است؟

گرانش می‌تواند به نور تبدیل شود

بیگ بنگ: یک مقاله جدید نشان می‌دهد که در کیهان اولیه، گرانش ممکن است قادر به ایجاد نور بوده باشد. یک تیم تحقیقاتی دریافته است که گرانش می‌تواند خود را به نور تبدیل کند، اما تنها در صورتی که فضا-زمان به درستی رفتار نماید. به گزارش بیگ بنگ، در شرایط عادی، شما نمی‌توانید چیزی را …
ادامه ی نوشته گرانش می‌تواند به نور تبدیل شود