برگرداندن سریع افراد مست به حالت عادی فقط با یک آمپول!

گجت نیوز دانشمندان موفق شده‌اند به کشف مهمی برسند که امکان برگرداندن سریع افراد مست به حالت عادی را با تنها یک آمپول ممکن می‌کند. در این روش از بدن انسان کمک گرفته می‌شود. دانشمندان مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس ساوت‌وسترن توانسته‌اند به دستاوردی مهم در رابطه با برگرداندن سریع افراد مست به حالت عادی دست …
ادامه ی نوشته برگرداندن سریع افراد مست به حالت عادی فقط با یک آمپول!