فهرست بستن

برچسب: اسرار باستانی

کشف گور دسته جمعی جسدهای بی سر به قدمت 7 هزار سال

گجت نیوز

گور دسته جمعی

کشف یک گور دسته جمعی 7 هزار ساله در اسلواکی با اجساد بی‌سر، باستان‌شناسان را با پدیده‌ای عجیب از دوران نوسنگی روبرو کرده است. باستان‌شناسان از کشف گور دست جمعی، شامل 38 اسکلت و به قدمت 7 هزار سال در اسلواکی خبر دادند که به‌جز یکی، همه آنها با سر بریده دفن شده بودند. بقایای … read more