فهرست بستن

برچسب: از دل طبیعت بشر

کاملا ارگانیک

وقتی میگفتیم مجلس به جای چرت زدن و کار چاق کنی برای ژن برتر و چانه زنی برای حقوق ماهیانه نمایندگان، قانون مهریه رو اصلاح کنه، شما میخندیدید و میگفتید “در ایران حق مرد چند برابر زن هست” (البته حتی یک میلیارد برابر صفر هم مساوی با صفر است) و به جای ضابطه مند کردن تعیین تعداد سکه های مهریه هنگام ثبت در عقدنامه، بر آن مالیات بستید تا لفت و لیسی هم این وسط کرده باشید و منت آب حمام بر زنان گذاشته باشید. غافل از اینکه این قانون عهد قجری، باعث وحشت هر چه بیشتر جوانان ثروتمند و فقیر از ازدواج شده. read more