فهرست بستن

برچسب: ابر ماژلانی بزرگ

تلسکوپ هابل سپر محافظ کهکشان‌های قمری راه شیری را شناسایی کرد

پژوهشی تازه نشان می‌دهد که یک سپر محافظ با نام تاج کهکشانی از ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک به‌عنوان کهکشان‌های قمری راه شیری محافظت می‌کند.

برای میلیاردها سال، بزرگ‌ترین کهکشان‌های قمری راه شیری یعنی ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک، راهی خطرناک را دنبال کرده‌اند. این دو کهکشان با چرخش به دور یکدیگر و در حالی که به سمت کهکشان ما کشیده می‌شوند، شروع به از هم گسستن کرده‌اند و ردی از بقایای گازی را از خود بر جای می‌گذارند. read more

لینک منبع خبر