چگونه مشکلات مربوط به پانکراس یا لوزالمعده تشخیص داده می‌شود؟

چکیده : تشخیص مشکلات مربوط به پانکراس و لوزالمعده با آزمایش amylase   پانکراس یا لوزالمعده یکی از بخش‌های بدن است که در صورت اختلال، می‌تواند زمینه‌ساز بیماری‌های مختلف شود. آزمایش آمیلاز به راحتی می‌تواند مشکلات مربوط به پانکراس یا لوزوالمعده را تشخیص دهد. به طور کلی اگر سطح این آنزیم در خون بالا رود، …
ادامه ی نوشته چگونه مشکلات مربوط به پانکراس یا لوزالمعده تشخیص داده می‌شود؟