فهرست بستن

برچسب: آتش سوزی

علت آمار بالای آتش سوزی خودروهای برقی چیست؟

گجت نیوز

آتش سوزی خودروهای برقی

آیا آمار بالای آتش سوزی خودروهای برقی واقعیتی نگران‌کننده و تهدیدآمیز است یا صرفا اخباری اغراق‌آمیز و با هدف جذب مخاطب هستند؟ به‌طور میانگین هر چند ماه یک‌بار، آتش سوزی یک خودروی برقی به تیتر اخبار تبدیل می‌شود و به‌دنبال آن، به هشدارها و نگرانی‌هایی مبنی بر خطر آتش گرفتن خود به خود آنها برمی‌خوریم. …