فهرست بستن

دسته: فرهنگ لغات فناوری

technology vocabulary words

چرخه هایپ گارتنر یا Gartner’s Hype Cycle

قصه این است که وقتی یک تکنولوژی جدید، برای مثال بلاک‌چین که این روزها بدجوری داغ بود، وارد بازار می‌شود هیچ کس به آن توجهی ندارد. اکثر کسانی که از این تکنولوژی‌ها استفاده می‌کنند یک مشت گیک هستند که به خود تکنولوژی علاقه دارند و از دید بیزینسی زیاد بررسی نمی‌کنند. علاقه‌شان هم معمولا به خاطر آرمانی است که از…