فهرست بستن

دسته: آخرین ترترهای فیلتر

لیست سایتهای تازه فیلترشده

www.msn.com

در اینترنت دیتای ایرانسل فیلتر هستند.

(این لیست بروزرسانی خواهد شد، آخرین آپدیت: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱)

برای آپدیت یا دانلود اپلیکیشن های مورد نیاز خود از گوگل استور و دور زدن انواع تحریم های داخلی و خارجی می توانید از این تحریم شکن مجاز یا سایر تحریم شکن ها استفاده کنید.