منفی نگر

منفی نگر نیستم ولی ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است. افق دوردست برام مثل روز روشنه به صورت یه خط افقی در حد علامت منفی ریاضی. شما نگو خط عمودی مثل شکاف چاک بین دو پا.

شکم فولادی

ملت به جایی رسیدن که به جای ساندویچ مک دونالد و هات داگ گوشت گوساله، فلاکت و فلاسیس میخورن. البته نمیخوام از مسئولین، سلب مسئولیت و سفیدنمایی کنم ولی ملت هم بی تقصیر نیستن چون به قول مرحومه مادربزرگم “نون گندم خوردن، شکم فولادی میخواد”. ملتی که همچنان به سان عرب جاهلیت، فرزند پسر را …
ادامه ی نوشته شکم فولادی