دسته: طراحی

  • هدف والا

    البته منطقه تا منطقه، هدف از جنگ فرق میکنه مثلا در ایران جنگ بر سر غذای بیشتر هست و در اروپا و آمریکا بر سر سکس بیشتر و در اسرائیل جنگ بر سر زمین بیشتر و در ژاپن بر سر زمان بیشتر و در چین جنگ بر سر تولید اسباب بازی بیشتر و در روسیه…