فهرست بستن

روز: شهریور ۱۱, ۱۴۰۱

بهترین فیلم های کمدی ایرانی

فهرست مطالب

تغییرات سینما در دهه اخیر بسیار متفاوت بوده است. با این حال آنچه بیشتر از همه مورد توجه مخاطبان ایرانی در سینما بود، بهترین فیلم های کمدی ایرانی است. فیلم‌هایی که برای چند دقیقه می‌توانند مخاطب را بخندانند یا از دردهای روزمره رها کنند. در عین حال بتوانند مفاهیم روزمره را با نگاهی انتقادی و طنز بیان کنند. اگرچه سینمای کمدی ایران در سال‌های اخیر با افول بسیار زیادی همراه بوده است. با این حال هنوز چندین عنوان وجود دارد که جز بهترین فیلم کمدی های ایرانی است. read more

لینک منبع