شرط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شده چیست؟

همانطور که می‌دانید افرادی که تحت بیمه تامین اجتماعی هستند،می‌توانند بعد از پرداخت حق بیمه و احراز شرایط سن و سابقه بیمه‌پردازی تقاضای بازنشستگی کرده تا از مزایای بازنشستگی در کنار خدمات درمانی بهره ببرند.بر اساس مصوبات قبلی سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است در صورت فوت این افراد حقوقشان را به بازماندگان پرداخت کند.اکنون رییس اداره امور بازماندگان سازمان تامین اجتماعی شرط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شده را اعلام کرده است.

رضا دهقان‌زاده رئیس اداره امور بازماندگان اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی شروط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شده را اعلام کرد.او در این باره توضیح داد:«حسب قانون تأمین‌اجتماعی، پرداخت حقوق و مستمری به بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر بازنشسته یا ازکارافتاده کلی فوت‌شده، یکی از تعهدات بلندمدت این سازمان است که به‌عنوان «برقراری مستمری بازماندگان» شناخته می‌شود. در صورت فوت بیمه‌شده قبل از بازنشستگی در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای (بیماری‌هایی که به سبب شرایط محیط کار برای بیمه‌شده پیش می‌آید)، بازماندگان واجد شرایط وی مشمول دریافت مستمری بازماندگان خواهند بود.»


بیشتر بخوانید:

شروط پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شده

او ادامه داد:«رداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شده‌ای که به علل دیگر و غیر از حادثه ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای فوت کند، منوط به احراز چند شرط است،در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار را پرداخته باشد مشروط به این‌که ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی مشمول دریافت مستمری بازماندگان خواهند بود. علاوه بر این، چنانچه بیمه‌شده متوفی حداقل ۲۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان واجد شرایط وی می‌توانند از مستمری بازماندگان با رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی استفاده کنند و مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان متوفی در این صورت از حداقل مزد کارگر عادی کمتر نخواهد بود.»

دهقان‌زاده همچنین عنوان کرد:«همچنین در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، مستمری پرداخت خواهد شد.بازماندگان بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر متوفی شامل پدر و مادر، فرزندان، همسر و فرزندخوانده در صورت احراز شرایط قانونی، مستمری دریافت خواهند کرد. به موجب قانون حمایت از خانواده، زوجه (عیال) دائم بیمه‌شده متوفی در صورت ازدواج مجدد نیز کماکان در زمره بازماندگان واجد شرایط خواهد بود. شوهر بیمه‌شده زن متوفی نیز تنها مشروط بر این‌که تحت تکفل زن و سن او بیشتر از ۶۰ سال باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی، ازکارافتاده بوده و در هر حال مستمری دریافت نکند، می‌تواند این مستمری را دریافت کند. فرزند ذکور متوفی نیز درصورتی‌که سن او کمتر از ۲۰ سال تمام بوده یا منحصراً به تحصیل در مقاطع دانشگاهی اشتغال داشته یا این‌که معلول ازکارافتاده نیازمند شناخته شود و فرزند اناث متوفی نیز در صورتی‌که فاقد شغل و شوهر باشد، می‌تواند مستمری بازماندگان دریافت کند.»

رئیس اداره امور بازماندگان اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، ضوابط مربوط به فزرندخوانده بیمه‌شده متوفی را مشخص کرد.او می‌گوید:«فرزندخوانده متوفی نیز در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب مجلس و آئین‌نامه اجرایی این قانون مصوب هیئت‌وزیران، در حکم فرزند حقیقی محسوب شده و از کلیه حقوق و مزایای قانونی بهره‌مند خواهد شد. همچنین پدر و مادر متوفی نیز درصورتی‌که تحت تکفل او بوده و سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال بیشتر باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری دریافت نکنند، مشمول دریافت مستمری بازماندگان خواهد بود.»

istockphoto 1140953835 612x612 1 300x200 1

istockphoto 1140953835 612x612 1 300x200 1

وی  در مورد نحوه محاسبه مستمری بازماندگان توضیح داد:«تعیین مستمری بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده، بازنشسته یا ازکارافتاده کلی متوفی به این شکل است که میزان مستمری قابل پرداخت حین‌الفوت به‌عنوان مستمری استحقاقی آنان تلقی و عیناً و به میزان سهام مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی بین بازماندگان واجد شرایط تقسیم می‌شود. میزان مستمری سهم هر یک از بازماندگان از مجموع مستمری استحقاقی متوفی، از حاصل ضرب سهم آنان در مستمری استحقاقی، تقسیم بر مجموع سهام بازماندگان به دست خواهد آمد. اگرچه وفق قانون ۱۰۰ درصد مستمری استحقاقی بین بازماندگان صرف نظر از تعداد آنها قابل پرداخت خواهد بود، اما مجموع مستمری بازماندگان متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز کند. اگر هم یکی از بازماندگان فوت شود یا شرایط استحقاق دریافت مستمری را از دست بدهد، سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در قانون افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان از صددرصد مستمری استفاده خواهند کرد.»

بر اساس اعلام وی بازماندگان بیمه‌شده متوفی می‌توانند به نزدیک‌ترین شعبه محل سکونت خود مراجعه یا به صورت غیرحضوری و در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir درخواست دریافت مستمری بازماندگان را ثبت کنند. شعبه دریافت‌کننده درخواست پس از اخذ مدارک مورد نیاز، در کوتاه‌ترین زمان ممکن با انعکاس موضوع و ارسال مدارک به شعب ذی‌ربط، مراتب را تا حصول نتیجه نهایی از آخرین شعبه دریافت‌کننده حق‌بیمه متوفی پیگیری می‌کند. در هنگام ثبت درخواست مذکور، ضروری است بازماندگان بیمه‌شده نسبت به ارائه مدارک هویتی متوفی و افراد واجد شرایط دریافت مستمری، گواهی وفات صادره از سوی سازمان ثبت احوال، سند ازدواج دائم متوفی و گواهی انحصار وراثت به شعب تأمین‌اجتماعی یا بارگزاری این مدارک در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان، اقدام کنند.

دهقان‌زاده در پایان خاطرنشان کرد:«در برخی موارد و بر حسب ضرورت، ممکن است ارائه مدارک دیگری نیز نیاز باشد،گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاهی برای فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال، نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی کلی فرزندان ذکور، طلاق‌نامه فرزندان اناث، تعهدنامه فرزندان اناث مبنی بر نداشتن شغل و شوهر، تعهدنامه هر یک از بازماندگان متوفی (به استثنای همسر متوفی) مبنی بر عدم دریافت هرگونه مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و وظیفه یا وجوه دیگر از سازمان یا هر یک از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کشور، وکالت‌نامه محضری از بازماندگان به‌منظور پرداخت مستمری در وجه احدی از بازماندگان واجد شرایط، حکم مراجع قضائی مبنی بر رد صلاحیت مادر و حکم سرپرستی یا قیم‌نامه از سرپرست یا قیم فرزندان، رأی سرپرستی آزمایشی یا قطعی جهت فرزندخواندگان، گواهی رشد، نظریه کمیسیون پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی والدین یا شوهر بیمه‌شده زن متوفی، مدارک احراز وقوع حادثه ناشی از کار و مدارک مربوط به کفالت والدین.»

بیشتر بخوانید:

نظر شما درخصوص پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه‌شده چیست؟ لطفاً دیدگاه خود را در با ما به اشتراک بگذارید.

Adblock test (Why?)

لینک منبع


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.