این نمایشگاه بر حوزه‌هایی نظیر اکوسیستم استارت آپ، نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات پزشکی و دارویی متمرکز می‌باشد. میزبان همچنین در نظر دارد پنلی با موضوع تجارت فناوری و نوآوری با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی کشورهای عضو اکو در این نمایشگاه برگزار نماید. اطلاعات تکمیلی نمایشگاه در فایل های پیوست ارائه گردیده است.

کاتالوگ الکترونیکی این رویداد مهم را در لینک‌های زیر دریافت کنید

فایل ضمیمه یک

فایل ضمیمه دو